Visām pārdotajām precēm tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija:
- privātpersonām 2 gadi
- juridiskām personām 1 gads
Garantijas talons stājas spēkā ja tiek ievēroti lietošanas un glabāšanas noteikumi.
Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma)
lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons.
Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus -
šajā gadījumā talons tiek atzīts par spēkā neesošu.


NB!
Atsevišķiem instrumentiem un to mezgliem ir ierobežota garantija:
- akumulatori 1 gads
- lāzera instrumenti 1 gads


Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atteikties no preces bez iemesla 14 dienu laikā.
Atsūtiet paziņojumu SIA Jobbi administrācijai (info@jobbi.lv) un nogādājiet preci veikalā.
Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
Atteikuma tiesību izmantošanas laikā jums ir tiesības pārbaudīt preci tiktāl, cik tas
ir atļauts izdarīt pirms iegādes parastajā veikalā.
Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu pārbaudes laikā


Pilnvarotās remonta darbnīcas Latvijā:

Katoļu 33, Rīga, LV-1003
Tel. 67226035; Mob. 27761166
info@eg.lv
www.eg.lv


Mūkusalas 97, Rīga, LV-1004
Tel. 67146262
service-pt@lv.bosch.com
www.bosch-serviss.lv


Krasta 42, Rīga, LV-1003
Tel.+371 27354354
krasta.riga@stokker.com
www.stokker.lv